Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4


Pozytywny Żłobek nr 2 został stworzony ze starannością o to, by dzieci miały zapewnione jak najlepsze warunki do rozwoju, zabawy i odpoczynku.
Dla usprawnienia kontaktu z Rodzicem korzystamy z aplikacji LiveKid- w niej znajdziecie Państwo panel dla siebie, kalendarz zajęć, ogłoszenia, zaplanujecie nieobecność dziecka, skontaktujecie się z opiekunami. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Placówka jest wsparciem dla osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3.
Nasz Żłobek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
Kadra Pozytywnego Żłobka nr 2 to nie tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. To przede wszystkim ludzie z pasją i predyspozycjami do pracy z dziećmi.
Żłobkowe „ciocie” zapewniają najmłodszym opiekę, dbają o zaspokojenie podstawowych potrzeb, organizują zajęcia dostosowane do ich wieku i możliwości.
Nasz program zajęć jest urozmaicony- prowadzimy zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, edukacyjne.
Pomagamy dzieciom i wspieramy je w nauce samodzielności.
Ważna dla nas jest współpraca z rodzicami w każdym aspekcie dotyczącym dziecka. Wszystkie sprzęty, meble i zabawki zaopatrzone są w niezbędne certyfikaty i atesty.
Dzieci są dla nas inspiracją, a praca z nimi- powołaniem.
Dbamy o to, by każde dziecko czuło się tutaj szczęśliwe i bezpieczne. Najlepszym wyróżnieniem dla nas jest fakt, że dzieci przychodzą do Żłobka z uśmiechem na twarzy i ciekawością, co przyniesie kolejny dzień.

* NUMER KONTA DLA PŁATNOŚCI ZA ŻŁOBEK ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W UMOWIE.
Numer ten jest przeznaczony wyłącznie do żłobkowych wpłat.

*Godziny pracy żłobka: 6:30-17:00.

*Czesne: 1135 zł  

*Wpisowe: 100 zł

*Dzienna stawka żywieniowa: 18 zł.
 

Zapraszamy do skorzystania z rodzinnego kapitału opiekuńczego lub dofinansowania 400+.
Jakie świadczenie jest komu należne określa Ustawa.

Link do ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1509_u.htm

Linki do informacji nt. RKO i wsparcia 400+:
https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy


*Numer kontaktowy do żłobka:  sekretariat  735-207-822

Aby wpisać dziecko na listę oczekujących należy NAPISAĆ MAILA na przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl podając numer kontaktowy i planowany miesiąc przyjęcia.