Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności (nieobecność zgłaszana na poniedziałek, powinna być zgłoszona najpóźniej w piątek do godz. 14, aby była uwzględniona jako nieobecność niepłatna), poprzez zalogowanie na platformie LIVEKID.COM

korzystając z zakładki „kalendarz„.

*Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności (lub w piątek po godz. 14,w soboty i niedziele zgłaszane na poniedziałek czy też w dni świąteczne zgłaszane na następny dzień) nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej.