Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Wpłaty

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe nr:

 26 1090 1098 0000 0001 5040 2360 Santander Bank Polska S.A.

podając w tytule: numer przedszkola – P4, imię i nazwisko dziecka, miesiąc – za który dokonywana jest wpłata.
np.: P4, Jan Kowalski, wrzesień 

Płatności za żłobek należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe nr :

49 1090 1102 0000 0001 3593 1335 Santander Bank Polska S.A

podając w tytule : numer placówki – Żłobek nr 2, imię i nazwisko dziecka, miesiąc – za który dokonywana jest wpłata.

np.:  Żłobek nr 2, Jan Kowalska, wrzesień

W systemie „LIVEKID” prosimy zwrócić uwagę na konkretne kwoty do zapłaty,aby nie tworzyć niedopłat bądź nadpłat.