Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Wpłaty

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca.na konto bankowe nr:

 26 1090 1098 0000 0001 5040 2360 Santander Bank Polska S.A.

podając w tytule: numer przedszkola – PPP 4, imię i nazwisko dziecka,  miesiąc – za który dokonywana jest wpłata
np.: PPP4, Jan Kowalski, wrzesień 

Płatności za żłobek należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe nr :

49 1090 1102 0000 0001 3593 1335 ( Santander Bank)

podając w tytule : numer placówki- Żłobek nr 2, imię i nazwisko dziecka,  miesiąc – za który dokonywana jest wpłata

np.:  Żłobek nr 2, Jan Kowalska, wrzesień

W systemie „Dzień Smyka” prosimy zwrócić uwagę na konkretne kwoty do zapłaty,aby nie tworzyć niedopłat bądź nadpłat. Nadpłaty są widoczne w systemie z „minusem”, np. -10 zł. Niedopłaty są widoczne bez dodatkowych znaków, np. 10 zł.