Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku

Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Zielińska
Kontakt: rrppnr4@gmail.com

Składka – 32 zł miesięcznie

NOWY NR KONTA NA ROK 2023 / 2024

21 1160 2202 0000 0005 0319 3940
Nazwa banku 
Millenium

Właściciel konta
Jolanta Skarbierz – Skarbnik Rady Rodziców 

Tytułem: Imię Nazwisko nr grupy miesiąc 

przykład: Eryk Engler gr. 5 Październik

Prosimy o regularne wpłaty w pierwszej połowie każdego miesiąca.

Dostęp do dokumentów Rady Rodziców: Link