Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Wyniki Rekrutacji

W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 15.00
placówki ogłaszają listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania
przedszkolnego. Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:
• w placówce pierwszego wyboru lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
• logując się na stronie internetowej dla rodziców.