Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„Wiewiórki” i Eksperymenty z Obiegiem Wody w Przyrodzie


Ciekła woda w morzach, jeziorach i rzekach paruje z powodu ciepła wytwarzanego przez Słońce. Następnie odparowane w ten sposób cząsteczki wody unoszą się do góry i kondensują w atmosferze. Tam para wodna ochładza się i skrapla w małe kropelki wody, które tworzą chmury. A z małej chmury czasem bywa duży deszcz:-) By zrozumieć ten złożony proces dzieci z grupy „Wiewiórek” wykonały eksperyment. A eksperymenty i wprowadzanie dzieci do świata nauki to w naszym przedszkolu codzienność.:-)