Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

!! UWAGA KONKURS !!

Zapraszamy wszystkie dzieci, które kochają taniec, do udziału w Konkursie Tańca „Pozytywnie Roztańczeni II”!
Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 r. w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4.
Celem konkursu jest popularyzacja tańca, rozwijanie zamiłowania do tańca oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.
Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku do 7 lat, a zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja 2023 r.

W konkursie tanecznym można wziąć udział w dowolnych kategoriach tanecznych, zarówno solo, jak i w duecie, z przygotowanym własnym układem tanecznym bądź improwizacją. Prezentacje będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora pod względem poczucia rytmu, pomysłowości oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie, a najlepsi tancerze otrzymają nagrody specjalne za wykazanie się pomysłowością w tańcu.

Nie przegap szansy, aby zaprezentować swój talent taneczny i dobrze się bawić! Zapraszamy do zgłoszeń i życzymy powodzenia!

Konkurs Tańca „Pozytywnie Roztańczeni II”

30.05.2023r.

Regulamin konkursu

&1

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja tańca;
 • Rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca;
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

&2

 1. Organizatorem konkursu jest Patrycja Korepta, Klaudia Wardowska, Julia Ogrodzińska
 • Konkurs „Pozytywnie roztańczeni” odbywać się będzie w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4.
 • Koordynator – Patrycja Korepta, Klaudia Wardowska

&3

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci, które chcą zaprezentować swój taneczny talent oraz, które chcą się dobrze bawić:).
 • Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych:
 • do 3 lat
 • 4 – 5 lat
 • 6 – 7 lat
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs jest organizowany w dowolnych kategoriach tanecznych;
 • W konkursie tanecznym może wziąć udział solita/solistka oraz duet z przygotowanym własnym układem tanecznym bądź improwizacją.
 • W konkursie obowiązuje podział na kategorie wiekowe.
 • Każdy solista lub duet przygotowuje układ taneczny bądź improwizację, która powinna trwać

minimum 40 sekund i nie może przekraczać 1.5 minuty.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii ze względu na ewentualną ilość zgłoszeń.
 • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 22.05.23 w wiadomości do organizatorów bądź wychowawców grup podając imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną, jak również podając link do utworu.
 1. Konkurs odbędzie się 30.05.23 o godzinie 9:30 w sali Bystrzaków.
 1. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej PPP4.

&4

Ocena

 1. Prezentację oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 • Komisja oceniać będzie:
 • poczucie rytmu;
 • pomysłowość;
 • ogólny wyraz artystyczny;

3.   Komisja przyzna 1, 2, 3 miejsce, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Dodatkowo komisja przyzna dwie nagrody specjalne dla tancerzy, którzy wykażą się pomysłowością w tańcu:).

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli pojawi się ważna i niezależna od organizatora okoliczność.