Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

UWAGA KONKURS

Regulamin konkursu plastycznego „Szalony Zając”
1. Konkurs plastyczny jest skierowany do dzieci uczęszczających do Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 4 w Gdańsku.
2. Cel konkursu: • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych • Doskonalenie umiejętności wyrażania się przez sztukę • Rozbudzanie poczucia estetyki i wyobraźni
3. Temat konkursu: „Szalony Zając”
4. Warunki uczestnictwa w konkursie: Format prac: przestrzenna w dowolnym formacie – max wys. 50 cm szer. 50 dł. 50 cm • Technika wykonania pracy: dowolna; praca powinna nadawać się do łatwego wyeksponowania.
5. Praca powinna być dokładnie opisana wg wzoru: imię i pierwsza litera nazwiska oraz numer grupy dziecka. 6. Termin składania prac: do 06 kwietnia 2023r. do godziny 9:00. Na korytarzu przedszkola.
7. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
8. Autorzy prac w pełni zrzekają się praw do wykonanych prac na rzecz organizatora.
9.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych (ujawnienie laureatów na stronie internetowej, Facebook a także ewentualnej publikacji w materiałach reklamowych)
10. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, upominki.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 06 kwietnia 2023r. w naszym przedszkolu oraz na stronie Facebook.