Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„Słoneczka” w Niestępowie

Zapraszamy na wspaniałą konną przejażdżkę w towarzystwie dzieci z grupy „Słoneczek”