Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„Słoneczka” i Spotkanie z TOC czyli Narzędziami

Stosując w naszym przedszkolu TOC czyli Narzędzia Logicznego/Krytycznego Myślenia rozwijamy u dzieci umiejętność

jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu, przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami, planowania oraz realizowania celów. A wszystko to dzięki trzem najważniejszym narzędziom: Chmurce, Gałązce Logicznego Myślenia oraz Drzewu Ambitnego Celu. Dzieci z grupy „Słoneczek” miały okazję wykorzystać jedno z nich czyli Chmurę.🙂