Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Serdeczne Gratulacje !!

Pozytywne Inicjatywy otrzymały Nagrodę Specjalną Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podczas Gali Nagrody Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego, która odbyła się już po raz 28 w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre w Gdańsku.

Ta przyznawana od 1994 roku nagroda stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. Jej idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Od roku 1999 inicjatywę tę wspiera Marszałek Województwa Pomorskiego, który wspólnie z Wojewodą Pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo Nagrodę wspiera Europejskie Centrum Solidarności.

Jesteśmy zaszczyceni będąc częścią tak wspaniałej społeczności !