Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„Pozytywnie Dobrze Wychowani czyli Savoir-Vivre Nie tylko dla Najmłodszych”

W roku szkolnym 2022/23 realizować będziemy w naszym przedszkolu roczny projekt edukacyjny pod tytułem „Pozytywnie dobrze wychowani czyli savoir-vivre nie tylko dla najmłodszych”. Głównym celem naszego projektu jest przybliżenie przedszkolakom znajomości zasad dobrego zachowania. Przez cały rok szkolny dzieci uczestniczyć będą w zajęciach dotyczących wprowadzania w codzienne życie określonych zasad, obowiązujących we wzajemnych relacjach społecznych oraz kulturalnego zachowania się. Realizację tych jakże ważnych celów rozpoczynamy od spotkania w trzech najstarszych grupach z autorem książki „Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu” Januszem Stańczukiem.