Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„Nie wyrzucaj – zróbmy sztukę!”

Ramki w dłoń! Zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców z Pozytywnych Przedszkoli do udziału w konkursie ekologiczno-plastycznym „Nie wyrzucaj – zróbmy sztukę!”. To świetna okazja, aby zabrać się w domu za wiosenne porządki. Z niepotrzebnych szpargałów, popsutych drobiazgów stwórzcie trójwymiarowy obraz. Taki obraz to asamblaż – można by rzec, że to sztuka ze śmieci, artystyczny recykling.Regulamin konkursu znajduje się na stronie Facebook: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 „Piąteczka” oraz poniżej.Formularze zgłoszeniowe dostępne są u Wychowawców. Zapraszamy do udziału, czekają fantastyczne nagrody!

Regulamin ekologicznego konkursu z okazji Dnia Ziemi„Nie wyrzucaj – zróbmy sztukę!”§11. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie między przedszkolnym „Nie wyrzucaj – zróbmy sztukę!”, a także kryteria oceny oraz sposób przeprowadzenia konkursu.Regulamin dostępny jest na stronie Facebook: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 „Piąteczka” www.facebook.com/Publiczne-Pozytywne-Przedszkole-nr-5-Pi%C4%85teczka-396306427840427.2. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 w Gdańsku.3. Osobą odpowiedzialną w placówce za organizację i przebieg konkursu jest nauczycielka Jolanta Jurkiewicz.4. Jest to konkurs międzyprzedszkolny dla wszystkich dzieci uczęszczających do Publicznych Pozytywnych Przedszkoli (Fundacja Pozytywne Inicjatywy).5. Czas trwania konkursu 07-15.04.2022.§21. Celem konkursu jest:a. Pobudzenie refleksji dzieci na temat recyclingu i sztuki.b. Zachęcenie dzieci do wyrażenia się w sposób artystyczny.c. Kształtowanie kreatywności plastycznej oraz wrażliwości ekologicznej.d. współpraca rodzica i dziecka.e. Poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości Tadeusza Kantora wśród uczestników konkursu.f. Rozwój uczestników poprzez kontakt ze sztuką i kulturą.2. Opis zadania konkursowego:a. Zróbcie przegląd domowych szpargałów – rzeczy, które przechowujecie, chociaż nikt ich nie używa (np. nakrętki po napojach, rękawiczki bez pary, tasiemki, ścinki materiału, klucze otwierające drzwi, których nie ma w Waszym domu…). Niech każdy zgromadzi po trzy takie obiekty.b. Porozmawiajcie o tym, z jakiego powodu te przedmioty zostały z Wami: przywołują jakieś wspomnienie? Podoba się Wam ich kształt? Myśleliście, że kiedyś się do czegoś przydadzą? Ile czasu trwały rozkład tego przedmiotu w przyrodzie?c. Zacznijcie prace nad asamblażem. Zwróćcie uwagę na formę Waszych przedmiotów: które kształty, kolory, faktury Wam się podobają? Wspólnie stwórzcie z wybranych obiektów kompozycję i zamontujcie ją w ramce – takiej, jak do zdjęć. Sami zdecydujcie, jakiej wielkości obraz stworzycie. Przetestujcie różne ułożenia – wcale się nie musicie zmieścić wewnątrz ramki! Zastanówcie się, jak połączyć ze sobą przedmioty – możecie dodać sznurki, fragmenty tkanin, druciki, stare kable, itp. Najlepiej, jeśli będą to rzeczy, które zalegają w Waszych szufladach, kartonach i podobnych miejscach.d. Ramkę z tyłu podpiszcie w następujący sposób: imię i nazwisko dziecka, które bierze udział w konkursie, wiek, nazwa grupy oraz numer przedszkola, do którego dziecko uczęszcza3. Forma wykonania pracy: Asamblaża. Asamblaże to obrazy, które w całości lub w części wykonane są z obiektów trójwymiarowych. Do ich realizacji twórcy wykorzystują przede wszystkim przedmioty użytkowe, czyli takie, które do czegoś wcześniej służyły.b. Ze szpargałów, odpadków, resztek, ścinków powstaje nowa całość. Taka forma sztuki to jednocześnie rodzaj… recyclingu! Opiera się bowiem na odzyskiwaniu tego, co zostało zużyte i nadawaniu temu nowych znaczeń.c. Opis techniki wykonania oraz zadania przygotowała Katarzyna Piwońska(pedagożka teatru, redaktorka, tutorka) w ramach Warsztatów na wynos,które były elementem projektu „Laboratorium obiektu” realizowanego przezOśrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA z Krakowa.§31. Zgłoszenie konkursowe:a. Prace należy dostarczyć do nauczycielki w grupie dziecka biorącego udział w konkursie do dnia 15.04.2022. do godz. 10.00.b. Praca powinna być podpisana z tyłu ramki w następujący sposób: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa przedszkolac. Wraz z pracą należy załączyć Kartę zgłoszenia oraz Oświadczenie – Załącznik nr 1 i 2 – dostępne w sekretariatach przedszkoli.d. Nauczyciele z poszczególnych placówek zobligowani są do dostarczenia prac dzieci do sekretariatu Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2 do 15.04.2022 do godziny 15.30.2. Skład komisji konkursowej:a. Dyrektor Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 5 – Kamilla Królb. Nauczycielka – Jolanta Jurkiewiczc. Nauczycielka – Aleksandra Kosatkad. Przedstawiciel Teatru Miniatura – Adam Gibkie. Dzieci reprezentujące przedszkolną Radę Dzieci PPP5.3. Sposób przeprowadzenia głosowania i organizacji odbioru nagród:a. Każda osoba głosująca ma 3 głosy, które może oddać na wybrane przez siebie praceb. Wygrywają wszystkie pracec. Nagrody będą zróżnicowane ze względu na liczbę uzyskanych głosówd. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, które przez Organizatora zostaną dostarczone do poszczególnych placówek najpóźniej do 29.04.2022.e. Grupa 30 dzieci z najwyższą punktacją prac weźmie udział w wernisażu konkursowych asamblaży oraz w warsztatach w Miejskim Teatrze Miniatura w dniu 22.04.2022 o godz. 13.00.f. Za dowiezienie dzieci do teatru Miniatura w dniu 22.04.2022 odpowiedzialni są rodzicie.g. O wynikach i punktacji uczestnicy zostaną powiadomieni 19.04.2022 do godziny 15.00 na Facebook’u: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 „Piąteczka” www.facebook.com/Publiczne-Pozytywne-Przedszkole-nr-5-Pi%C4%85teczka-396306427840427.Informacja ta trafi także bezpośrednio do sekretariatu poszczególnych placówek, z których dzieci brały udział w konkursie.h. Rodzice dzieci, mających wziąć udział w wydarzeniach w Miejskim Teatrze Miniatura zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności z do 20.04.2022 do godz. 12.00 na adres mailowy: klinikaedukacji@gmail.com. Nie potwierdzenie obecności do tej godziny będzie skutkowało usunięciem dziecka z listy osób biorących udział w warsztatach w Teatrze Miniatura w dniu 22.04.2022.i. W przypadku niepotwierdzenia obecności na warsztatach, prawo do udziału będą miały dzieci z kolejną najwyższą punktacją. Taka informacja zostanie przekazana do sekretariatów poszczególnych placówek.4. Kryteria oceny:a. Zgodność formy wykonania z założeniami konkursowymi: asamblażb. Pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematuc. Walory artystyczne i estetyczned. Staranność wykonania pracy5. Wernisaż prac odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 13.00 w Miejskim Teatrze Miniatura.§41. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany warunków lub przerwania konkursu z przyczyn niezależnych.2. Wszystkie zgłoszone pracę przechodzą na własność Publicznego Pozytywnego Przedszkolanr 5 w Gdańsku. Autorzy prac mogą je odebrać po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci.3. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu.§51. Partnerami konkursu są:a. Miejski Teatr Miniatura z Gdańska.b. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA z Krakowa.