Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

KOLEJNY ETAP REKRUTACJI

Szanowni Państwo aby potwierdzić wolę należy

————podpisać z nami umowę. ————

Zapraszamy do poniedziałku włącznie w godzinach 8:00-15:30

Prosimy o nie drukowanie załączników potwierdzenia woli z witryny kandydata !