Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

„KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”

Szanowni państwo,

Nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego pt. „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”.

Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.