Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Dzień Babci i Dziadka w „Bystrzakach”

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
Chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,
Byście lat setnych dożyli,
Nie wiedząc, co to zmartwienia.