Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Szanowni Państwo,

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do refleksji, podsumowań, podziękowań i
życzeń, ale też odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Po okresie pandemii i trwającym wciąż doświadczeniu wojny w Ukrainie przychodzi nam pracować w rodzącej się trudnej sytuacji ekonomicznej,
jaka kształtuje się w naszym kraju. Te wszystkie doświadczenia wpływają na funkcjonowanie naszych
Rodzin, ale i tych z którymi na co dzień współpracujemy. Musimy rozwijać w sobie zrozumienie, empatię, ale też i znajdować motywację do wytrwałości i konsekwencji realizacji codziennych obowiązków. Nasza praca jest bowiem odpowiedzialnym wyzwaniem wobec młodego pokolenia, jak również społeczeństwa, w którym na co dzień żyjemy. Mając świadomość tych okoliczności, wyrażając wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i to wszystko, co wspólnie udaje nam się wypracować, chcemy Wam
życzyć dalszej wytrwałości w realizowaniu powierzonych zadań. Ciągłej wrażliwości na tych, którzy zostają nam powierzeni i ich bliskich. Miejcie satysfakcję z odnoszonych sukcesów tych dużych, i tych małych, codziennych, często nawet może niezauważalnych.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Pozytywnych Inicjatyw