Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

30 Marca-Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

30 Marca obchodzimy Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej. Mówienie o chorobach psychicznych pozwala społeczeństwu oswajać się z ich istnieniem, zwiększa się świadomość ludzi i coraz rzadziej reagują strachem czy agresją w stosunku do osób chorych. Światowy Dzień Choroby Dwubiegunowej powstał właśnie po to, aby coraz więcej osób wiedziało czym jest to zaburzenie.

Poniżej kilka słów na temat choroby.
Choroba afektywna dwubiegunowa jest schorzeniem, które cechuje się cyklicznym występowaniem epizodów depresji i manii oraz tzw. epizodów mieszanych. Zaburzenie to ma charakter przewlekły i nawracający. Pomiędzy nawrotami choroby mamy do czynienia z okresami remisji, czyli okresami gdzie nie występują objawy lub ich nasilenie jest bardzo nieznaczne. Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) i jak ją leczyć ?Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), czasem określana mianem depresji dwubiegunowej, to płynny i niestabilny stan psychiki. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe różni się od depresji obecnością epizodów manii lub hipomanii, które niemal zawsze poprzedzone są lub po których występuje epizod depresji. Pomiędzy tymi epizodami zwykle występują okresy całkowitego braku objawów lub utrzymywania się nielicznych objawów o niewielkim nasileniu. Każdy z nas w biegu życia doświadcza stanów euforii i stanów smutku. To, co odróżnia depresję dwubiegunową od normatywnej reakcji na różne wydarzenia życiowe to duża amplituda i cykliczność. Nastrój osoby doświadczającej manii jest wyraźnie podwyższony, ekspansywny, euforyczny, często zawiera też wybuchy złości lub agresji. Aby można było zdiagnozować zaburzenie, takie skrajne formy nastroju, powinny utrzymywać się przez tydzień lub dłużej. Ponadto w tym okresie muszą wystąpić przynajmniej trzy dodatkowe symptomy, które świadczą o zaburzeniu nastroju np. obniżenie funkcjonowania społecznego i zawodowego. W trakcie epizodu maniakalnego, z reguły wymagana jest hospitalizacja dla bezpieczeństwa pacjenta i jego otoczenia. Mogą się też zdarzyć epizody hipomanii, są to te same symptomy lecz o mniejszym nasileniu i krótszym czasie trwania. Upośledzenie życia społecznego jest wtedy znacznie mniejsze, a stan ten zazwyczaj nie wymaga hospitalizacji. Choroba afektywna dwubiegunowa to druga co do częstości przyczyna niezdolności do pracy z powodów psychiatrycznych.W chorobie afektywnej dwubiegunowej nie różnicujemy jej występowania ze względu na płeć. Badania dowiodły, iż występuje ona z taką samą częstotliwością u mężczyzn jak i u kobiet.Początkowe objawy tej choroby najczęściej pojawiają się wcześnie, a mianowicie między 20 a 30 rokiem życia. Jednak pierwszy epizod choroby może wystąpić przed 20 rokiem życia. Szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia farmakologicznego równocześnie ze wsparciem psychoterapeutycznym ma największy wpływ na rokowania i przebieg choroby. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż czynnikiem, który decyduje o skuteczności leczenia jest ŚCISŁE stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza prowadzącego. Oznacza to regularne przyjmowanie przepisanych leków, co jest szczególnie ważne w okresach remisji choroby oraz uczestniczenie w sesjach terapeutycznych. Jak w większości chorób i zaburzeń związanych z psychiką, na rozwój i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej mają wpływ tak czynniki genetyczne jak i psychologiczne, społeczne oraz środowiskowe. Najnowsze badania potwierdzają najistotniejszą rolę czynników genetycznych w patogenezie CHAD, jednak nie są one wystarczającym czynnikiem warunkującym wystąpienie choroby. Zwiększają podatność na jej rozwój. Muszą tu jednak zadziałać inne czynniki takie jak wystąpienie pewnych chorób somatycznych, nadużywanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, niekorzystne czynniki psychologiczne i społeczne. Tak więc wystąpienie choroby afektywnej dwubiegunowej w rodzinie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby w przyszłości. Choroba afektywna dwubiegunowa powinna zostać rozpoznana przez psychiatrę bądź certyfikowanego psychoterapeutę (który posiada uprawnienia do stawiania diagnozy z obszaru zaburzeń psychicznych). Chorobę rozpoznaje się na podstawie przynajmniej dwóch nawrotów choroby w postaci manii lub hipomanii, ewentualnie epizodu mieszanego, które przedzielone są jednym albo kilkoma epizodami depresji, które wystąpiły w przeszłości. Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej nie jest proste, często musi minąć wiele lat, podczas których chory leczony jest z powodu innych zaburzeń psychiatrycznych lub somatycznych. Więcej : https://trzymsie.pl/choroba-afektywna-dwubiegunowa/