Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4

Twój 1%

Przekaż 1% swojego podatku na naszą placówkę.
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
nr KRS 0000404767
Z pozyskanych środków zakupione zostaną dodatkowe pomoce dydaktyczne ;D